top of page

About Us

Tungkol sa Amin

Hi! My name is Rowena Similar.   After having my first baby, I found very few Filipino/English children's books here in the US, especially for ages 0-3.   Our household here in California is a combination of different cultural influence's; Daddy is Chilean-American, while Lola and  I are immigrants from the Philippines.  So it's safe to say that Rom-rom's life is pretty diverse to begin with.  Being a native-Filipino (Tagalog) speaker, I've always wanted to make sure that my own child knows about his Filipino culture and language.

This is when I came up with the idea to start my own children's book.  "Rom-rom and Lola" is the first, (of hopefully many more) of such books that would help children learn about the Filipino culture and language.

------------------------------------------

Pag-katapos kong manganak, nakita ko na kakaunti lang ang Filipino/English na mga librong pambata dito sa US.  Ang aming bahay dito sa California ay may impluensya galing sa iba't-ibang kultura.  Si Daddy ay Chileno at Amerikano, habang kamin naman ni Lola ay sabay dumating sa Amerika galing sa Pilipinas.  Kaya naman ang buhay ni Rom-rom ay medyo makulay.  Dahil ako ay pinanganak sa Pilipinas at sadyang marunong mag-Filipino (Tagalog), gusto ko rin matutunan ng aking anak ang tungkol sa kultura at wikang Filipino.

Kaya naman naisipan kong mag-sulat ng sarili kong librong pambata.  "Rom-rom and Lola" ay ang unang libro (at sana ay masundan pa ng marami) na pwedeng maka-tulong sa mga bata na matutunan ang tunkgol sa kultura at wikang Filipino.

bottom of page